facebook_pixel
logo
We Are SEO hjälper företag att synas i sökresultaten. SEO handlar inte bara att hitta sökord, utan det handlar om att hitta de rätta sökorden!

Kontakta oss gärna

Skicka oss ett mail så återkommer vi så snart som möjligt.

hello@weareseo.se

hello@weareseo.se

Top

Arbetsprocess

Vi använder oss av en avancerad 3-stegsteknik som är testad och utvärderad i många led för att säkerställa att vi kan leverera resultat för era SEO projekt som både ni och vi kan vara stolta och nöjda med.

Marknadsundersökningar och upptäckter

Dina SEO mål skiljer sig sannolikt från de mål som dina konkurrenter genomför. Det finns ingen standardisering som fungerar på alla företag i alla branscher. Därför är det första steget i vår process till för att undersöka och upptäcka hur det ser ut just för er. För att på så sätt kunna skapa de mest effektiva strategierna för dina SEO projekt.

Kundintervju

Innan vi gör någonting tar vi ett långt samtal tillsammans med er. Detta för att få en tydlig bild av vad ni efterfrågar. Vi vill även få en klar bild över hur det ser ut i just den bransch ni arbetar inom. Dessutom vill vi förstå era korta och långa målsättningar.

sökods- och frasupptäckt

Vi undersöker och hittar de söklord och fraser som kommer generera högst ROI. Det här innebär att vi hittar de viktigast sökorden för ditt företag, deras ungefärliga sökvolym, konkurrens samt intäktspotential.

Konkurrensanalys

Efter en djupgående analys av dina närmaste konkurrenter, kan vi veta vilka sökord de rankar för och hur du kan slå deras ranking.

Komplett granskning av din hemsida

Därefter genomför vi en komplett granskning av din hemsida. Vi söker efter potentiella problem med optimering. Dessutom går vi över sidans struktur, eventuella navigationsproblem, dåligt eller dubbelt innehåll och potentiella problem med mobil responsivitet. Vi utvärderar även den övergripande användarupplevelsen. Vi undersöker din nuvarande SEO rankning för de sökord som du för tillfället använder för att slutligen undersöka din hemsidas mätvärden och backlinks.

Länkidentifiering

Efter det att vi gått över din sidas struktur, utför vi en fullständig utvärdering av hemsidans innehåll, detta för att se vilka sidor som är de mest populära sidorna och inläggen för att kunna maximera trafik och konverteringar.

Affärsrelationsanalys

Därefter utvärderar vi ditt företags nuvarande och potentiella affärsrelationer, så att de kan användas för att öka din närvaro online och för att skaffa värdefulla backlinks till ditt SEO projekt.

SEO projekt - design

Strategiutveckling

Efter vi har undersökt och samlat information behöver vi utveckla ditt individuella SEO projekt och digitala marknadsföringsstrategi. Vi jobbar tillsammans med dig för att skapa en strategi, planera och och bygga upp det som kommer att få din ranking, din hemsidestrafik och dina intäkter att nå nya höjder över de kommande månaderna.

On-site optimering

Nu får du en personlig SEO strategispecialist som utarbetar en plan, och rättar till eventuella tidigare SEO misstag. Vi rekonstruerar din hemsida och navigering för att maximera sidans potentiella ranking. Det som diskuteras här är idealsida och sidstruktur, optimal mängd content, icke-fungerande backlinks och borttagande av dubbelt innehåll.

Länkbyggande och strategi för sociala medier

Du och din SEO strategispecialist kommer att gå igenom förslag på nyckelord, högkvalitativt länkbyggande och användande av olika sociala medier. Målet för detta är att öka din ranking i sökmotorer genom helt tillåtna medel för att attrahera nya besökare genom att ha intressant content. Dessutom uppmuntras spridningen av denna i de viktigaste sociala kanalerna. Då ökar inte bara din trafik utan även kännedomen av ditt varumärke.

Unik contentstrategi

Att distribuera den content du har idag över webben är ett viktigt verktyg för att maximera dina resultat. Tillsammans kommer vi, utveckla en contentstrategi som går i linje med ditt SEO projekt. Det här kommer att hjälpa dig att bli ledande inom din bransch och även öka antalet besök och konverteringar.

Responsiv hemsida

Google lägger stor vikt på att hemsidor är responsiva, alltså att den fungerar på ett bra sätt i mobil. Det här påverkar mycket hur din sida rankas vid sökningar. Om din hemsida inte klarar testet så hjälper vi dig lösa det.

Internationalisering (i de fall det behövs)

Om du riktar in dig på internationell trafik hjälper vi dig med en strategi för att öka din närvaro i andra länder.

SEO projekt responsiv hemsida

Strategins utförande

När dina strategier är utformade och godkända börjar implementeringen av dessa strategier. Det är nu vi verkligen startar ditt SEO projekt. Det här är vad som kommer hända, och vad du kan förvänta dig.

länkbyggande, sociala medier och content kampanj

Inledningsvis påbörjas processen med att bygga högkvalitativa backlinks från respekterade källor. Följt av att vi implementerar dina sociala kanaler och contentstrategier för att skapa intresse för din hemsida och varumärke. Det här arbetet kommer leda till en ökning av besökare. Dessutom ökade intäkter och vinster. Det här arbetet fortsätter under hela din kampanj, vilken i sin tur kommer att höja din ranking och närvaro på nätet.

Sid- och länkreparering

Sedan implementerar vi de hemsidesreparationer och länkreparationer som vi kommit fram till i strategiarbetet.

Analysimplementering

Därefter hjälper vi er att komma igång med de mest kraftfulla analysverktygen och mjukvaran som finns tillgänglig. Det här låter oss (och er) att noga övervaka ditt SEO projekt. Dessutom ger detta oss all den nödvändiga information för att se om några förändringar behöver göras.

SEO policy kontroll

Du behöver aldrig oroa dig över otillåtna metoder. I vårt arbete säkerställer vi att allting följer de största sökmotorernas bästa praxis och regler. Dessutom ger vi också tips på hur ditt team kan fortsäta jobba. Utöver det kommer vi också uppdatera dig på större förändringar i sökmotorernas algoritmer och göra de nödvändiga förändringar för dessa.

Veckovis SEO kampanj rapportering

Under hela kampanjens längd kommer du att få rapporter veckovis på den viktigaste SEO statistiken – från uppdaterade sökord till konverteringsstatistik.

Konkurrens SEO rapportering

Vi stannar inte bara vid dina projekt, vi håller även koll på dina närmaste konkurrenter och vad de gör. Varje månad kommer du få en utförlig rapport på deras ranking och hur deras ranking relaterar till din.

SEO projekt - rapportering
Vill du hellre fokusera på det som du är bäst på? Låt oss göra det som vi är bäst på. Kontakta oss här