facebook_pixel
logo
We Are SEO hjälper företag att synas i sökresultaten. SEO handlar inte bara att hitta sökord, utan det handlar om att hitta de rätta sökorden!

Kontakta oss gärna

Skicka oss ett mail så återkommer vi så snart som möjligt.

hello@weareseo.se

hello@weareseo.se

Top

Off page optimering – vad är det och hur kan man göra?

Off page optimering - länkbyggande

Off page optimering – vad är det och hur kan man göra?

I de tre första delarna har vi täckt grunderna i hur man bygger en sökmotoroptimerad hemsida. Vi har gått igenom hur man hittar lämpliga sökord att ranka sin sida för. Hur man bygger en SEO-vänlig hemsida. Hur man fyller denna med innehåll optimerat både för läsare och sökmotorer – on-page optimering. I den här delen ska vi titta närmare på så kallad off page optimering.

Men på internet befinner sig inte en webbsida i ett vakuum. Själva grunden för internet är att olika sidor länkar till andra sidor med relevant innehåll. Allt som påverkar din ranking men som sker någon annanstans än på din egen hemsida brukar kallas för Off page optimering. Den mest uppenbara off page-rankingfaktorn är länkar från andra webbsidor. Men som vi snart ska se finns det även andra faktorer som också kan spela in.

Hur fungerar off page optimering?

I teorin borde en sida som har fler länkar än en annan inom samma ämne vara av större värde. Och därför brukade sökmotorer som Google tidigare ranka sidor med många länkar till sig högt. Problemet med detta var att detta var att det var allt för lätt att manipulera. En webmaster kunde skapa en hemsida av litet värde för en besökare, proppa innehållet på sidan full med sina sökord och sedan använda sig av en rad tekniker för att snabbt skapa tusentals länkar som pekade till sidan. En sådan sida kunde ranka över en sida med mycket bättre innehåll men färre länkar.

Google är numera otroligt mycket bättre på att identifiera en sidas kvalitet. Det har också gjort att de kunnat ändra hur de värderar länkar mellan sidor. Idag är kvalitet mycket viktigare än kvantitet. Genom att bygga en sida med värdefullt innehåll och jobba med att få länkar från andra sidor av god kvalitet visar man klart och tydligt för sökmotorerna att man förtjänar att rankas högt.

Skillnaden med off page optimering är att man aldrig kan ha total kontroll över off page faktorer. Det är inte samma som när man arbetar med on page. Det är ytterligare en orsak till varför man ska vara försiktig med att tidigt lägga ned alltför mycket tid på off page optimering.

Vad är en bra länk?

Innan man börjar försöka skapa länkar är det viktigt att man förstår sig på en länks anatomi och kan identifiera vad som skiljer en bra länk från en sämre. Några saker som man bör ta med i beräkningarna är.

Sidans auktoritet.

En länk från en sida med stor auktoritet i en bransch väger mycket tyngre än en länk från en personlig blogg. Länkar från icke-relaterade sidor av tvivelaktig kvalitet kan vara helt värdelösa. De kan till och med ha en negativ effekt på din sidas ranking.

Ankartext

med ankartext menas texten som man klickar på när man följer länken. Man bör undvika att ha för många länkar med ankartext som exakt matchar det sökord man försöker ranka för. Däremot brukar det anses vara fördelaktigt att ha länkar som matchar ditt företagsnamn eller varumärke. Åtminstine så länge detta är något unikt.

Diversifiering

Man bör sträva efter att ha en diversifierad länkprofil. Med detta menas att man har länkar till sin sida från många olika webbsidor. Sidor med olika ankartexter och att dessa har tillkommit under en längre tid.

Follow/No follow

En No follow länk innehåller en markering som instruerar sökmotorer att inte följa länken. Många typer av länkar är no follow och ska inte ha någon påverkan på din sidas ranking. Trots detta anses inte no follow länkar vara helt utan värde ur ett SEO-perspektiv. De används för att skapa diversifiering i sidans länkprofil och kan också generera direkttrafik när besökare klickar på länken.

Sökmotorer utvärderar länkar till din webbsida. De försöker avgöra om dessa har tillkommit på ett naturligt sätt eller om de har skapats artificiellt av sidans webmaster. En sida som på kort tid har fått tusentals länkar med samma ankartext är typisk för en webmaster som försöker manipulera sökmotorerna. I ett försök att få en högre ranking än vad webbsidan förtjänar. Dessa enkla strategier känns numera lätt igen av sökmotorerna men det förekommer en ständig kapprustning mellan de som försöker manipulera sökmotorer med artificiellt skapade länkar och sökmotorers algoritmer för att identifiera dessa.

Vad sökmotorer vill se är många olika typer av länkar från olika relevanta sidor som tillkommer naturligt under en längre tid. Ska man arbeta med off page optimering bör man därför sprida ut sitt arbete. Man kan till exempel arbeta på någon timme eller två i veckan med sin off page optimering. Det är ett långsiktigt arbete och man bör vara beredd på att det kan dröja innan man ser några större resultat.

Off page optimization - SEO tools

Metoder för att bygga länkar

Tanken är att en bra sida med användbart innehåll kommer att få länkar från andra sidor på ett naturligt vis. Allt eftersom andra webbsidor med samma eller närbesläktade ämnen hittar din sida och länkar till den kommer du med tiden bygga upp en bra länkprofil på ett naturligt sätt.

Detta låter bra i teorin men faktum är att detta kan ta väldigt lång tid och för många typer av sidor som till exempel e-handelssidor är det svårt att få särskilt många länkar utan att själv hjälpa till att bygga dessa. Det finns en stor mängd metoder för att bygga länkar en del kan vara mycket användbara medan andra bör undvikas helt då de kan göra mer skada än nytta. Några metoder som kan användas är:

Register

på nätet finns en stor mängd webbregister med länkar till andra sidor. Många av dessa är av låg kvalitet och bör undvikas. Det finns dock bra register och webbportaler som antingen är branschspecifika eller har en lokal geografisk begränsning. Dessa har också ofta en ansökningsprocess där en moderator kontrollerar kvaliteten på din sida innan den tas med.

Forum och bloggar

När man lämnar en post eller kommentar på ett forum eller en blogg finns ofta möjligheten att lämna en länk i sin profil. Denna typ av länkar har numera ingen större effekt för ranking men genom att lämna relevanta och hjälpsamma kommentarer och forumposter bygger man sitt varumärke online och kan få besökare till sin sida genom detta.

Auktoritetssidor

inom din bransch finns det säkert stora välkända sidor som är självklara val att besöka när man letar efter information. Ditt slutgiltiga mål är att bygga din egen sida till denna status men för att ta sig dit kan det vara mycket värdefullt att få länkar från redan väletablerade sidor. Detta kan vara svårt för en nystartad sida. Det finns många strategier för att få dessa länkar. Ett bra tipps kan vara att helt enkelt kontakta sidan. Säljer ditt företag en produkt eller tjänst som förtjänar att omnämnas i en av sidans artiklar? Eller kan du själv bidra med information som saknas på sidan? Genom att bygga en relation med de största namnen på internet inom din sfär växer ditt eget rykte och snart kan du börja få länkar spontant utan att behöva fråga.

Det finns en rad strategier som använts för att snabbt skapa stora mängder länkar som bör undvikas om man inte är säker på det man håller på med. Exempel på dessa är att köpa länkpaket från diverse sidor, länkutbyten med andra sidor, byggande av nätverk med sidor som används för att länka till ens egna sidor(detta kallas för privata bloggnätverk). Google straffar dessa tekniker om de upptäcks. Alltså bör man undvika dessa om man bygger en långsiktigt strategi för off page optimering.

Andra metoder för off page optimering

Det finns dock andra metoder inom off page optimering än att bara bygga länkar från en webbsida till en annan.

Sociala medier

Sociala medier är otroligt viktiga för de flesta företag när det gäller att marknadsföra sig. Man bör etablera en närvaro på medier som Facebook. Som företag bör man ställa sig frågan vart ens potentiella kunder håller till på nätet och sedan jobba med att etablera sig på dessa plattformar.

Bara att ha konton på sociala medier gör liten nytta för din hemsida. Man måste arbeta aktivt med att bidra med intressant material på sociala medier. En kombination av marknadsföring av de egna produkterna blandat med intressant och underhållande material inom företagets bransch är vad som rekommenderas. På detta sätt kan man bygga ett följe på sociala medier vilket kan bli en mycket viktig trafikkälla. Speciellt för företag som säljer produkter eller tjänster direkt till konsumenter är sociala medier livsviktiga.

Off page optimering - sociala medier

Sociala medier och ranking

Sociala medier genererar gott om trafik men gör de någon nytta för din ranking i sökmotorerna? De råder delade meningar om detta. Då de flesta länkar man genererar genom att till exempel dela sina hemsidor på Facebook är no follow länkar. Det verkar dock som att sidor som har stora aktiva sidor på på sociala medier med många följare också lättare får sina sidor rankade i sökmotorerna. Därför bör man samtidigt som man skapar sitt företags hemsida också utarbeta en strategi för sociala medier. Här kan du hitta en schablon som du kan använda för detta.

Vilka sociala sidor ska man vara aktiv på och vilken typ av material ska man dela? Man kan ta inspiration från andra företag inom samma bransch som har framgång på sociala medier, och använda sig av en liknande strategi. Större företag har idag ofta anställda eller konsulter som enbart jobbar med företagets marknadsföring via sociala medier.

Även sidor som Instagram kan användas för att driva trafik till en sida och indirekt förbättra sidans ranking i sökmotorerna. Vilka strategier som är bäst beror helt på ens egen expertis och vilken bransch man verkar inom. Behöver du hjälp med dina sociala medier kan du titta in hos We Are Humans.

Lokal SEO

Med lokal SEO menas att ett företag eller hemsida är inriktad mot lokala sökningar. Lokala sökningar innehåller en geografisk markör som till exempel “Frisörsalong Västra Frölunda” eller “Bilmekaniker Borås”. Dessa typer av söktermer är mycket lönsamma då de som söker på detta vis ofta letar efter en tjänst eller produkt nära sig själva och är redo att göra ett köpbeslut betydligt snabbare än någon som gör en mer generell sökning.

För att google ska välja att visa just din hemsida istället för någon annan för en sådan sökning är det viktigt att man ser till att ens adress och telefonnummer finns korrekt angivna på hemsidan och på alla företagets konton för sociala medier. Det är också bra om ens hemsida finns med i lokala informationssidor. Ett exempel på detta kan vara om företaget finns omnämnt på en lokal tidnings hemsida om en restaurang finns med på en sida som recenserar lokala restauranger och liknande. Dessa länkar kanske inte ger särskilt stor hjälp för sidans ranking nationellt men för lokala sökningar kan de vara mycket värdefulla.

Avslutningsvis

Off page optimering är viktigt.Men om ens sida inte har bra on page optimering bra innehåll kommer inte några länkar eller sociala medier kunna hjälpa dig att ranka högt. Därför ska man alltid börja med att bygga sin sida på rätt sätt innan man lägger för mycket kraft på off page arbete. Hemligheten är att först bygga en sida värd att länka till. Då blir arbetet med att få länkar mycket enklare.

Denna skola har förhoppningsvis gett dig en grundläggande förståelse för hur SEO fungerar. SEO är ett stort ämne. Ett ämne som ständigt förändras. Det finns mängder av resurser på nätet för dig som vill vidareutbilda dig inom SEO. Lycka till! Om du vill ha mer hjälp med din hemsidas SEO kontakta oss här.

No Comments

Post a Comment