facebook_pixel
logo
We Are SEO hjälper företag att synas i sökresultaten. SEO handlar inte bara att hitta sökord, utan det handlar om att hitta de rätta sökorden!

Kontakta oss gärna

Skicka oss ett mail så återkommer vi så snart som möjligt.

hello@weareseo.se

hello@weareseo.se

Top

On-page optimering

On-page optimering

On-page optimering

I de två första delarna av vår SEO-skola tittade vi på sökordsanalys respektive att bygga en SEO-vänlig hemsida. Med detta förarbete har du förhoppningsvis en god idé om vad för sökord du vill att din hemsida ska ranka för. Och har en hemsida utrustad för att kunna ranka i sökmotorerna. Men för att nå förstasidan för dina sökord måste du ha bra innehåll. Välskrivna artiklar, iögonfallande bilder och en välorganiserad länkstruktur. I denna del av SEO-skolan ska vi gå igenom grunderna för hur man optimerar sitt innehåll för sökmotorer. Detta brukar kallas för on-page optimering.

On-page optimering

On-page optimering handlar om hur du kan påverka din sökmotorranking genom att arbeta på din egna hemsida. Genom att gå igenom din hemsidas struktur kan du enkelt påverka hur den rankas. Det kan tyckas petigt och “onödigt”. Men on-page optimering är en av de viktigaste sakerna som du själv kan påverka. Genom att göra det grundligt har du alla förutsättningar för att nå till sökmotorernas toppresultat.

Skriv främst för dina läsare!

Precis som vi tidigare har diskuterat har sökmotorernas algoritmer blivit allt bättre på att känna ige en välskriven och informativ artikel. Tidigare i sökmotorernas utveckling användes ofta metoder för att försöka lura sökmotorer att ranka en artikel som inte var värdefull för de som sökte på sökordet.

En metod som ofta användes kallas för “keyword stuffing”. En metod där man proppade texten på sin sida full med de sökord man försökte ranka för. Detta ledde till texter som i bästa fall var onaturliga och svårlästa. I värsta fall var de helt oanvändbara för en läsare. Sökmotorer som Google kan numera lätt identifiera en text som använder sådana metoder. Hittas dessa straffas webbsidan genom att flytta ned den i rankingen. Eller rent av inte indexerar den alls. Genom att metodiskt utföra on-page optimering av din sida minskar risken för några oegentligheter.

Därför är det viktigt att man alltid skriver en text som är tydlig, lättläst och användbar för besökaren. Man bör försöka få med sina sökord i texten ett rimligt antal gånger. Eller rent av variera sig genom att använda synonymer och närbesläktade fraser. Det hjälper dessutom en att skriva en text med bra flyt utan störande upprepningar. Trots detta finns det en hel del tekniker man bör använda sig av för att göra sidans innehåll extra tydligt även för en sökmotor.

Använd SEO-verktyg

När man ska sökmotoroptimera en sida behöver man lyckligtvis inte gå bara på känsla. Beroende på vilket CMS-system man valt att använda för sin sida har man tillgång till olika verktyg. Verktyg för att hjälpa en med SEO-arbetet.

Har man som vi rekommenderade i förra delen valt att använda WordPress som CMS är en plugin som kallas Yoast SEO mycket populär. Yoast hjälper dig med praktiska tips medan du skriver din post och pekar ut saker du bör överväga att ändra på.

Sidans anatomi – on-page optimering.

Så vilka delar av en sida brukar man tala om och hur ska man se till att dessa är optimerade både för en besökare och för sökmotorerna?

Man kan dela upp innehållet på en sida i följande delar:

  • Titel.
  • Underrubriker.
  • Brödtext.
  • Bilder och video.
  • Länkar.

Tillsammans bygger dessa delar det en besökare ser på en sida. Utöver detta är också så kallad metabeskrivning viktigt för sökranking. Det är information som inte ses direkt på webbsidan men används av sökmotorer för att bestämma hur sidan ska presenteras bland sökresultaten.

On-page optimering - Sidans anatomi

Titel

En sidas titel bör innehålla det viktigaste sökordet man vill ranka för i början och vara av längd runt ca 60 tecken. Man bör undvika att vara för kreativ i sin titel utan bör fokusera på att titeln klart och tydligt ska beskriva vad sidan innehåller.

Underrubriker

Speciellt i en lite längre text är det naturligt att man använder sig av underrubriker. Det ger texten en tydlig struktur och hjälper läsaren att hitta de mest relevanta delarna av texten.

Även i sina underrubriker kan man använda sig av sina sökord. Däremot är det återigen viktigt att man inte går till överdrift. Underrubrikerna kan istället användas för att få med relaterade sekundära sökord.

Brödtext

Detta är huvuddelen av ditt innehåll. Det är viktigt att brödtexten är välskriven, innehåller dina sökord och håller en bra längd.

Exakt hur lång din text bör vara beror givetvis på vad sidan handlar om. En artikel av informationskaraktär eller en bloggpost bör vara minst 500 ord medan en säljande produktbeskrivning på en e-handelssida kan vara betydligt kortare. Ett tips är att besöka liknande sidor hos konkurrenter och sedan sträva efter att göra sin sida både längre och mer informativ. Exakt hur många gånger man bör ha med sitt sökord dikteras av textens totala längd Yoast och andra SEO-verktyg hjälper en med att hålla koll på detta. Dessutom varnar det om man har med sökordet för många eller för få gånger.

En lång text har, förutsatt att innehållet är bra, fördelar mot kortare i Google. Därför kan det vara en god idé att försöka bygga en eller flera sidor etablerar sig som den mest informationsspäckade och hjälpsamma sidan på nätet. Föreställ dig att just din sida ska vara “top-of-mind” för ett speciellt sökord.  En sådan sida blir en auktoritet inom sitt ämne. Det är just sådana sidor Google och andra sökmotorer älskar att skicka sina användare till. För den som bygger en webbsida på svenska finns goda möjligheter, då det går att hitta gap där det inte finns så mycket bra material på svenska.

Tänk dessutom på att inte skriva för långa meningar när det går att undvika. För långa meningar påverkar dels användarupplevelsen genom läsbarheten. Läsbarheten är även den en viktig del i hur Google rankar din hemsida. Försök att hålla meningarna under c:a 20 ord.

Bilder och video

En sida som bara består av en vägg av text får inte besökaren att stanna kvar. Istället bör man bryta upp texten med informativa bilder, illustrationer eller videomaterial. Bilder bör vara optimerade för webben. Bilder med för stor filstorlek är en vanlig orsak till en sida som laddas långsamt. Detta kan åstadkommas med en plugin för bildkomprimering. Eller så kan man i förväg i ett externt bildbehandlingsprogram optimera sina bilder.

Utöver detta bör man ge bilderna filnamn samt alt-text som beskriver bildens innehåll. Alt-text är en kort text som visas istället för bilden om denna inte kan laddas och du kan själv välja vad den ska innehålla. Då en sökmotor inte kan förstå och tolka en bild på samma sätt som en människa använder den sig istället av filnamnet och alt-texten för att tolka vad bilden föreställer. Därför är det viktigt att alla bilder och illustrationer har beskrivande filnamn och alt-text. Man bör använda sig av sina sökord i dessa när det passar men ej proppa varje bild full med sökord.

Videoklipp är också mycket uppskattade både av besökare och sökmotorer. Dessa kan vara videos man själv producerat eller klipp med relevant information som man bäddar in på sin sida.

Länkar

Så kallade hyperlänkar från en text till en annan är själva grunden för Internet. Alla sidor bör innehålla åtminstone en eller par länkar.

En intern länk länkar till en annan sida på din egen hemsida. Dessa länkar hjälper både besökare och sökmotorer att förstå hur din sida är uppbyggd. Dessutom visar det vilka av dina sidor som är viktigast. Man bör utnyttja detta genom att länka till ens viktigast sidor där det passar.

Externa länkar tar din besökare från din hemsida till en sida på en annan domän. Detta kan verka kontraproduktivt då målet brukar vara att få besökaren att stanna kvar på den egna sidan. Särskilt om man säljer en produkt eller tjänst. Externa länkar visar dock att du är insatt inom ditt område och hjälper dina läsare att hitta användbart material. En sida som ger information kan länka till andra domäner med relaterad information. En e-handelssida bör undvika att länka till andra sidor där man kan köpa liknande produkter. Däremot de kan länka till forum eller sidor med recensioner på produkter som säljs. De kan även länka till sidor som har information om hur man bäst använder produkten.

För att undvika att ens besökare snabbt lämnar ens sida bör man se till att de sidor man länkar till fungerar som komplement till ens egen sida men inte ger bättre information. Man bör också överväga att placera externa länkar en bit längre ner i sin text. Vidare bör man, genom inställningar, se till att de öppnas i en ny flik i läsarens browser.

On-page optimering. Länkar

Metabeskrivning

Metabeskrivning är den text man ser som beskrivning för en webbsida när man söker i en sökmotor. I de fall sidans konstruktör ej har specificerat en metabeskrivning består denna av sidans titel, webbadress och textens första 160 tecken. Men man kan själv välja både titel och text som ska visas för din sida i sökmotorer. Man bör utnyttja detta genom att integrera sina sökord i titel och beskrivning. Men också försöka utforma dessa på ett sätt som lockar den som ser din sida bland andra sökresultat att klicka på just din sida.

Avslutningsvis

On-page optimering är ett enormt område då allt du gör på din sida kan påverka din sidas ranking. Därför bör man använda de verktyg vi gick igenom i skolans tidigare avsnitt.Glöm inte att kontinuerligt utvärdera dina olika sidor. Varje gång man lägger till en ny sida, uppdaterar eller ändrar material på en gammal sida bör man följa hur detta påverkar ens ranking. Minsta ändring kan påverkar hur din sida visas i sökresultaten. Så länge man kontinuerligt bygger ut sin sida med material av hög kvalitet och ständigt jobbar med att förbättra sin sida har man goda chanser att klättra i sökmotorerna. On-page optimering är lätt att missa, men försök att regelbundet gå över din hemsida. On-page optimering av din hemsida säkerställer att allt material på din hemsida överensstämmer.

I nästa kapitel i skolan ska vi gå igenom hur man kan ge sin sida ett lyft genom att bygga länkar från andra sidor på webben. Detta brukar kallas för off page-optimering.

No Comments

Post a Comment