facebook_pixel
logo
We Are SEO hjälper företag att synas i sökresultaten. SEO handlar inte bara att hitta sökord, utan det handlar om att hitta de rätta sökorden!

Kontakta oss gärna

Skicka oss ett mail så återkommer vi så snart som möjligt.

hello@weareseo.se

hello@weareseo.se

Top

Skapa en SEO-vänlig hemsida

SEO-vänlig hemsida

Skapa en SEO-vänlig hemsida

Nu har du, genom en grundlig sökordsanalys bestämt vilka sökord du vill använda. Då är det dags att börja planera hur du ska gå tillväga för att skapa en SEO-vänlig hemsida. Denna process är själva grunden som ger din hemsida de rätta förutsättningarna att klättra i sökmotorerna.

Genom att ha SEO i tankarna från dag ett när du planerar din hemsida, har du ett försprång från de som bygger sin sida utan en tanke på sökmotorsosptimering. De måste i efterhand måste gå igenom och försöka rädda en redan färdigbyggd hemsida. En hemsida som har stora problem med att ranka i sökmotorerna.

Vad är en SEO-vänlig hemsida?

Google och andra sökmotorer vill serva sina kunder med de sidor som bäst besvarar de söktermer dessa använder. Utöver det bör sidorna ska vara snabba, väldesignade och lättanvända. Allteftersom sökmotorernas algoritmer har blivit mer sofistikerade har processerna att bygga en hemsida optimerad för sökmotorer respektive besökare blivit mer och mer snarlika. Några saker som kännetecknar en en hemsida som är väl anpassad för både sökmotorer och användare är.

Logisk Struktur

En sida som är uppbyggd med en logisk struktur med huvudsidor och undersidor som alla riktar sig mot specifika sökord. Ett exempel på detta, som vi tidigare använt oss av, kan vara en fotostudios hemsida. Här kan det finnas en landningssida där man presenterar företaget. Från landningssidan länkas det vidare till undersidor för olika tjänster. Det kan vara exempelvis bröllopsfotografi eller produktfotografi. Detta gör det enkelt för sökmotorer att förstå vad hela sidan handlar om och vilka sidor som är viktigast. Samtidigt kan en besökare också lätt klicka sig fram till de sidor som de är intresserade av. Har man tänkt igenom hela sin hemsidas struktur innan man börjar skapa innehåll till varje individuell sida blir det också lättare att vid ett senare tillfälle lägga till fler sidor och kategorier av material till sidan och lätt kunna införliva dem med det tidigare innehållet.

Design

En design ska inte bara vara snygg, den ska också göra sidan lättöverskådlig och passa väl med hemsidans innehåll. Designen ska fånga besökarens blick utan att använda sig av för mycket “onödigt” innehåll som kan göra sidan mer långsam. Googles algoritmer kan utvärdera en sidas design och också se hur sidans besökare interagerar med innehållet. Om besökarna snabbt lämnar sidan skickar detta signalen att den inte motsvarar de förväntningar besökarna hade när det klickade på länken.

SEO-vänlig hemsida - responsivitet

Snabb

En sida som tar för lång tid att ladda är en av de främsta faktorerna som får besökare att lämna din sida. Då kan de inte ta del av det grymma innehåll som sidan har. Detta är något Google är medvetna om och därför har snabba sidor en fördel mot långsamma när det gäller att nå den eftertraktade förstasidan.

Mobilanpassad

Allt mer av trafiken på internet kommer från sökningar från mobila enheter. Därför är det viktigt att sidan fungerar väl på smartphones och surfplattor. Detta har blivit en allt viktigare rankingfaktor i sökmotorerna. Tänk “mobile first” när du designar din hemsida.

Delbar på social medier

En sida som delas på Facebook elelr andra sociala medier får många fler besökare. Detta visar också för sökmotorerna att sidan är populär och intressant nog för människor att vilja dela och diskutera. Dessutom ger delbart innehåll ytterligare organisk trafik till din hemsida.

Vilken CMS-plattform ska jag använda?

När man bygger en hemsida idag behöver man oftast inte koda HTML, Javascript eller CSS själv. Istället brukar ett så kallat Content Management System(CMS) användas. Ett CMS är ett ramverk för att bygga en webbsida som gör att man enkelt kan ändra design och funktionalitet på sin webbsida utan att kunna koda själv. Den mest populära CMS-plattformen i världen är WordPress. Som tack vare sin enorma användarbas har en enorm mängd färdiga teman och plugins för olika funktionalitet. Detta gör att en sida designad i WordPress kan se ut i stort hur man vill. Oavsett vad för slags funktionalitet man behöver finns det sannolikt en plugin man kan ladda ned som kan utföra den. Vare sig om man behöver en lösning för E-handel, skapa en mailinglista eller behöver verktyg för att öka ens närvaro på sociala medier finns det gott om plugins att välja mellan.

Förutom wordpress finns även en rad andra lösningar för CMS som till exempel Joomla, Drupal, Episerver och Umbraco. Det finns dessutom CMS-system som är helt inriktade på att bygga e-handelsplattformar som Shopify och Magento. Vad man bör använda sig av beror både mest på vad man själv har mest erfarenhet av. Om man arbetar med en extern SEO-konsult när man bygger sin hemsida kan man få råd från sin konsult om vilken CMS-plattform som är bäst anpassad för sina behov. För en nybörjare brukar WordPress ses som det bästa alternativet då det är lätt att komma igång och mängden gratis kurser och tutorials är större än för någon annan. Alla moderna CMS-system ger dig de funktioner du behöver för att bygga en hemsida med god SEO-optimering.

Bakom kulisserna

När man väl valt sitt CMS-system och har en plan för ens hemsidas struktur, hur ska man då se till ens hemsida uppfyller kraven för en SEO-vänlig hemsida? Om vi utgår från att man har valt att bygga sin hemsida i WordPress så jobbar man med en blandning av inställningar, plugins och externa verktyg.

Inställningar

Beroende på vilket tema man valt att installera har man olika möjligheter att göra personliga inställningar. En grundläggande inställning som är en av de första man bör göra efter att man har installerat sin websida är hur ens URL-struktur ska se ut. Det är rekommenderat att man håller denna enkel och lättläst.

www.exempelwebsida.se/sidans-namn

är att föredra istället för

www.exempelwebsida.se/2017/02/sidans-namn.

För en sida fokuserad på e-handel rekommenderas en struktur i stilen

www.exempelsida.se/produktkategori/produkt

Denna struktur gör det lätt för en sökmotor att förstå vad olika sidor på webbsidan handlar om hur dessa sidor hänger ihop.

I de flesta CMS-systemen finns det en stor mängd andra inställningar man kan göra. Tyvärr  är det svårt att ge generella råd för dessa då de beror helt på vad för sida man ska bygga. En bra idé om man bygger sin hemsida på egen hand är alltid att lämna alla inställningar man är osäker på vad de gör på de förinställda värdena.

SEO-vänlig hemsida - bakom kulisserna

Plugins

Plugins är som tidigare nämnts program som man installerar som tillägg på sin CMS för att få extra funktionalitet. Somliga av dessa hjälper dig med sökmotoroptimering. Vi rekommenderar starkt att man installerar någon form av SEO-plugin. En sådan hjälper dig kontinuerligt med att hålla innehållet på din sida optimerat. När du lägger upp nya artiklar hjälper den dig med arbetet att optimera den för de sökord du valt och den hjälper dig också att hitta eventuella problem med din sida som du kan åtgärda. En mycket populär plugin för WordPress är Yoast SEO.

Man bör också installera någon form av plugin för cache vilket hjälper din webbsida att ladda fortare vilket som vi tidigare har diskuterat är en snabb webbsida en rankingfaktor.

Utöver detta finns det många andra plugin som på ett eller annat sätt kan påverka hur din sida rankas av sökmotorer. Någon plugin som skapar ikoner för att dela ditt material på sociala medier kan vara bra att ha. Det gäller särskilt om du har en blogg eller skriver artiklar av informativ karaktär. Det finns också plugin som hjälper dig att komprimera filstorleken på bilder du har på din sida vilket också kan hjälpa din sida att ladda snabbare.

En grundregel är att tänka sig för innan man installerar mängder med plugins. Om de inte är kritiska för din sida bör man starkt överväga om man inte kan klara sig utan dem. En sida som belastas med en stor mängd plugin blir långsammare. Dessutom finns risken att några av ens plugin fungerar dåligt tillsammans. Dessutom kan det påverka sidan genom att inte fungera som tänkt för användare på olika plattformar.

Externa verktyg

Det finns också en del externa verktyg man bör använda sig av från dag ett då de hjälper till med SEO-arbetet. För den som inriktar sig på att ranka i Google finns det två verktyg man bör skaffa sig från dag ett. Det första är Google Webmaster Tools.  Det är en kontrollpanel där man kan utvärdera hur ens webbsida ses av Google. Man kan få data om hur ofta ens sida har visats bland sökresultaten för olika sökord. Dessutom ser man hur många klick som har genererats. Man kan också få information om Google har hittat problem med någon av ens sidor, och man har även möjligheten att ladda upp en så kallad sitemap. En sitemap hjälper google att läsa din webbsida och gör att när du lägger upp nytt material blir detta indexerat snabbare av google.

Det andra verktyget google ger en tillgång till helt gratis kallas Google Analytics. När webmaster tools hjälper dig med att se hur din sida värderas i Google, hjälper analytics dig med att få statistik om vart du får trafik till din sida samt se hur besökarna beter sig på din sida när de väl är där. Detta hjälper dig med att se om vissa sökord är mer lönsamma för dig än andra och mycket annat. Mängden statistik man kan få ut från analytics är enorm. En framgångsrik webmaster använder sig kontinuerligt av detta för att se vad som fungerar. Även för att se vad som kan göras bättre och vad som visar sig vara slöseri på tid.

Utvärdera din Webbsida

Efter att man har lagt grunden för en SEO-vänlig hemsida. En hemsida med en logisk uppbyggnad, snabb, och mobilanpassad. Som använder smarta plugins samt har installerat och lärt sig använda externa verktyg som analytics och webmaster tools. Då har man en hemsida med bättre förutsättningar att lyckas än de flesta. Nu kvarstår bara att fylla sin hemsida med innehåll som lockar besökare och älskas av sökmotorerna.

I nästa del av SEO-skolan ska vi titta på så kallad on-page optimering. Det är tekniker du kan använda när du skapar ditt innehåll. Dessutom ökar hemsidans möjligheter att ranka högt i sökmotorerna.

No Comments

Post a Comment