facebook_pixel
logo
We Are SEO hjälper företag att synas i sökresultaten. SEO handlar inte bara att hitta sökord, utan det handlar om att hitta de rätta sökorden!

Kontakta oss gärna

Skicka oss ett mail så återkommer vi så snart som möjligt.

hello@weareseo.se

hello@weareseo.se

Top

Vad är sökmotoroptimering (SEO)?

Sökmotoroptimering, sökmotor, SEO

Vad är sökmotoroptimering (SEO)?

Är du en av dem som tror att sökmotoroptimering bara är för stora företag? Att det bara är de största företagen som syns i sökmotorernas första sidor? Tänk om! Alla företag kan tjäna på att ha ett tänk om sökmotoroptimering.

Sökmotoroptimering eller SEO(från engelskans Search Engine Optimization) är ett otroligt mångsidigt begrepp och ett som befinner sig i ständig förändring. I grund och botten handlar sökmotoroptimering om konsten att få en webbsida att bli hittad i sökmotorer för relevanta söktermer.

Sökmotorer har en otrolig makt i dagens informationssamhälle då vi använder oss av sökmotorer för att hitta det mesta på internet. Om du till exempel har en fotostudio spelar det ingen roll att du är den skickligaste fotografen eller har det bästa priset, om din sida hittas på sida 5 i Google kommer du tappa en stor mängd kunder till de fotofirmor vars hemsidor hittas på förstasidan.

Det finns två huvudmetoder för att få trafik till en webbsida. Man kan antingen betala för att få sin sida högt rankad. Du ser annonser för sidor när du söker på många termer i en sökmotor och varje gång någon klickar på en av dessa annonser får sidans ägare betala för detta klick. Det kan vara en bra investering men i denna artikel talar vi om att få en sida högt rankad i sökmotorer utan att betala för sökmotormarknadsföring. Detta kallas för organiska sökresultat och för att hamna högt upp bland dessa måste man lyckas övertyga sökmotorn om att din sida är den bästa för en specifik sökterm. Det är detta som är målet med sökmotoroptimering

Google är som de flesta vet världens största sökmotor och detta gör att när man skriver om sökmotoroptimering menar man allt som oftast optimering för Google, det finns en rad andra sökmotorer med Microsofts Bing som en avlägsen tvåa. Fokuserar man främst på Google har man dock goda förutsättningar att få sin sida rankad högt även i andra sökmotorer “på köpet”.

Hur går sökmotoroptimering till?

Man brukar ofta dela upp SEO i tre olika huvuddelar:

  • Sökordsanalys
  • Sidoptimering
  • Länkbyggande & övrig optimering utanför sidan

Sökordsanalys

Sökord, SEO, Sökmotoroptimering

Sökordsanalys är konsten att bestämma sig för vad man ska försöka ranka för. Man gör detta genom att analysera data kring söktrafik för olika termer. Somliga söktermer får en stor mängd sökningar men har också stor konkurrens från andra sidor för att nå hög ranking. Andra termer har betydligt lägre sökvolym men mindre konkurrens. En nystartad webbsida gör oftast bäst i att fokusera på att ranka för termer med lägre konkurrens då det kan vara svårt eller rent utav omöjligt att direkt ranka för de största söktermerna inom en bransch. Man måste också avgöra hur värdefulla söktermerna är för din webbsida. I exemplet med fotostudion ovan är det bäst att ranka för “fotograf” eller “bröllopsfotograf Nacka”? Varje person som hittar din sida med termen “bröllopsfotograf Nacka” är värdefullare då de är betydligt större chans att denna person blir en kund.

Sidoptimering

När man hittat de termer man vill ranka sin sida för gäller det att optimera sidan för detta. Det är en komplex process. Man måste inkludera de söktermer man inriktar sig på utan att överdriva, en snabb, användbar och attraktiv sida. Har man interna länkar mellan sidorna på ens hemsida blir det lätt för sökmotorerna att förstå hur din sida fungerar. Dessutom måste man ha unikt material på sin sida. Allt eftersom Google och andra sökmotorers algoritmer har blivit mer och mer sofistikerade har optimering för sökmotorer och optimering för besökare på sidan kommit varandra allt närmare. Sidoptimering kallas på engelska ofta för “on-page optimization”.

SEO sidoptimering

Länkbyggande & övrig optimering utanför sidan

När man har en bra och optimerad sida vill man sedan få länkar från andra sidor. Detta fungerar som en signal till sökmotorer att sidan är populär och har innehåll som är värdefullt. Med åren har detta blivit mer komplext då många försökt lura sökmotorerna genom att på olika sätt skapa länkar på ett konstgjort sätt. Allt eftersom Google har blivit bättre på att identifiera denna typ av metoder så har länkbyggande blivit något man måste vara försiktig med. En länk från en bra sida relevant för din bransch kan vara mycket värdefull medan en länk från en sämre sida eller en sida som inte är relevant faktiskt kan försämra din sidas ranking.

Utöver länkbyggande finns en rad andra faktorer utanför din sida som också kan spela in. En av dessa är sociala medier. Att bygga upp sin närvaro på sidor som Facebook eller Instagram, driver besökare till din sida från dessa plattformar. Dessutom visar det för sökmotorerna att du är populär och aktiv och kommunicerar med andra inom din bransch.

Avslutningsvis

Detta är endast en kort introduktion till ämnet. Då sökordsoptimering kan vara väldigt tidskrävande och svårt väljer många att anlita en extern konsult för denna bit, och själva kunna fokusera på sin kärnverksamhet. En skicklig SEO-konsult kan vara en mycket lönsam investering. Lönsam då en väl utförd strategi för sökmotoroptimering kan vara skillnaden mellan en lyckad webbsida och en misslyckad sådan.

Känner du att det är mycket att tänka på? Ja, det kan det vara. Låt oss göra det vi är bäst på så ni kan göra det ni gör bäst. Kontakta oss här.

No Comments

Post a Comment